EPTE therapie

EPTE (Echogeleide Percutane Electrolyse Therapie) therapie is een nieuwe behandelmethode die wordt gebruikt voor de behandeling van chronische peesonstekingen of tendinopathieën, zoals de achillespees, de kniespees, of de schouderpees. Bij EPTE therapie wordt onder echografische begeleiding een dunne naald in het aangedane peesweefsel gebracht. Vervolgens wordt er via de naald een lage elektrische stroom (electrolyse) toegediend. Deze stroom zorgt voor een chemische reactie in het weefsel, die het natuurlijke herstelproces van de pees stimuleert en versnelt.

EPTE Therapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering en kan dus enkel gedekt worden als der een aanvullende fysiotherapie verzekering wordt afgesloten.