Tinnitus

Tinnitus is een ander woord voor oorsuizen. Als je een geluid hoort zonder dat dat geluid er werkelijk is, noemen we dat tinnitus. Voorbeelden van geluiden zijn: geluid van de zee, fluiten, suizen, muzikale geluiden, hoog of laag, continu of afwisselend, hard of zacht.

Tinnitus heb je in twee varianten: objectief en subjectief. In het geval van objectieve tinnitus kan het geluid niet alleen door de persoon die eraan lijdt worden gehoord, maar ook door anderen.
Subjectieve tinnitus, de vaker voorkomende variant, kenmerkt zich doordat enkel de persoon zelf het geluid waarneemt, wat bekend staat als een fantoomgeluid.

Hoe ontstaat tinnitus? Dit kan komen door gehoorbeschadiging, overprikkeling of hyperreactie van het zenuwstelsel, door positie en functie van het hoofd, de kaak of de nek(wervels) of stress

Hoe wordt tinnitus behandelt? Recent onderzoek ondersteunt een multidisciplinaire aanpak, waarbij orofaciale fysiotherapie, oefeningen, coaching, en cognitieve gedragstherapie als meest effectief naar voren komen. Een orofaciaal fysiotherapeut kan helpen bij het verbeteren van de mobiliteit van (nek)wervels en het kaakgewricht, het verminderen van spierspanning in het hoofd- en halsgebied, en het bevorderen van algehele ontspanning, wat bijdraagt aan minder bewustzijn van de tinnitus. Behandelingen kunnen ook advies over levensstijl en slaap omvatten, wat de draagkracht en acceptatie van de klachten vergroot.

Wordt tinnitus vergoedt? Veel behandelingen voor tinnitus, vooral die welke fysiotherapie omvatten, kunnen deels of volledig worden vergoed afhankelijk van je fysiotherapie verzekering. Het is dus raadzaam om je huidige polis te controleren of te overwegen om een aanvullende fysiotherapieverzekering af te sluiten die specifiek deze vorm van behandeling dekt.