Fysiotherapie terug in basisverzekering?

vrouw bij de fysio

Een groeiend aantal Nederlanders heeft momenteel geen aanvullende zorgverzekering voor fysiotherapie. Naar schatting gaat het hier om ruim vier miljoen Nederlanders. Fysiotherapie valt bij de meeste verzekeringen niet binnen de basisverzekering. Hoewel sommigen in staat zijn om deze zorg zelf te betalen, geldt dit niet voor een aanzienlijk deel van hen. Hierdoor krijgen sommige patiënten niet de benodigde zorg, zoals door meerdere specialisten en fysiotherapeuten benadrukt wordt.

Terwijl wachtkamers in ziekenhuizen vol zitten met patiënten die specialistische zorg vergoed krijgen, zien fysiotherapeuten een tweedeling ontstaan tussen mensen met en zonder financiële middelen. Minister Kuipers streeft ernaar fysiotherapie vanaf 2025 weer op te nemen in de basisverzekering.

Doorverwijzing

Circa 30 procent van de mensen die de huisarts bezoeken, doen dat vanwege fysieke pijn en klachten in het lichaam. Vaak betreft dit klachten aan gewrichten, spanningen in het lichaam en geblesseerde gewrichten. In veel gevallen verwijst de huisarts de patiënt door naar het ziekenhuis. Echter, kan de fysiotherapeut vaak al met een oplossing komen en alle klachten verhelpen. Door inzet van specialisten binnen dit vakgebied worden er momenteel al minder mensen doorgestuurd naar het ziekenhuis en wordt eerder naar de fysiotherapeut verwezen.

Fysiotherapie speelt een cruciale rol in het voorkomen van verergering en het uiteindelijk verhelpen van klachten. Desondanks wordt deze optie minder vaak in overweging genomen door Nederlanders. Daarnaast is het aantal behandelingen beperkt in aanvullende verzekeringen. Door een opeenstapeling van regelingen, dekkingen en pakketten zijn deze aanvullende verzekeringen complex geworden. In de afgelopen jaren is het percentage Nederlanders zonder aanvullende verzekeringen significant gestegen naar ongeveer 25 procent. Doordat ziekenhuiszorg wordt gedekt nadat mensen hun eigen risico verbruiken vanuit het basispakket, maken veel Nederlanders hier eerder of liever gebruik van.

Specialisten, huisartsen en ziekenhuizen raden echter aan om eerst naar een fysiotherapeut te gaan. Hoewel het ziekenhuis weliswaar goedkoper is, betekent dit niet perse betere zorg. De fysiotherapeut is vaak het best uitgerust om bepaalde klachten te behandelen. Fysiotherapeuten merken dat patiënten soms afzien van behandeling en klachten uitstellen totdat ze verergeren. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van de patiënt en kan zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid.

Stijgende kosten

Ook binnen de politiek groeit het besef van de voordelen van toegankelijke fysiotherapie. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft in januari advies ingewonnen bij het Zorginstituut om te bepalen onder welke voorwaarden fysio- en oefentherapie in 2025 weer opgenomen kunnen worden in het basispakket.

Hoewel de vier grote verzekeraars – Zilveren Kruis (Achmea), VGZ, CZ en Menzis – betrokken zijn bij de gesprekken, geven zij aan niet beschikbaar te zijn voor commentaar. Verzekeraar DSW staat echter positief tegenover het voorstel. Langzaam wordt erkend dat het organiseren van zorg in de eerste lijn, dus met huisartsen en andere zorgverleners, veel efficiënter is. Het onnodig doorverwijzen van patiënten naar ziekenhuizen, wat aanzienlijk duurder is voor de overheid, wordt zo teruggedrongen.

Het opnemen van fysiotherapie in de basisverzekering brengt wel mogelijke nadelen met zich mee voor de verzekerde. De premies zullen naar verwachting met vier tot vijf euro per maand stijgen. Dit is niet voor iedereen een positieve  ontwikkeling. Een deel van de mensen zal vrijwel nooit gebruik maken van deze behandelingen, terwijl anderen er misbruik van maken.

‘Eigen risico vormt een drempel’

Op dit moment wordt voor bepaalde aandoeningen wel vergoeding geboden vanuit de basisverzekering. Zo worden bijvoorbeeld de eerste twaalf behandelingen voor heup/knie -artrose vergoed. Tevens worden ook aandoeningen die op de lijst van chronische klachten staan vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor moet eerst het eigen risico zijn aangesproken.

Volgens Ellen Toet, bestuurder van het KNGF, kan zelfs deze eigen bijdrage soms al een reden zijn voor mensen om af te zien van fysiotherapie. “Vergoeding vanuit het basispakket moet zonder eigen risico gelden, voor alle fysiotherapie. Neem bijvoorbeeld artrose, waarvan bewezen is dat de behandeling effectief is. Hierdoor kunnen operaties jarenlang worden uitgesteld. “Maar mensen moeten eerst hun eigen risico aanspreken, wat velen niet doen.”

Aanvullende verzekering ter voorkoming van hoge kosten

“De toegankelijkheid van fysiotherapeuten moet vergelijkbaar worden met die van medisch specialisten. Dat kunnen we in ieder geval stellen. Tot die tijd is het voor jou verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten voor fysiotherapie.” Jaarlijks gaan ongeveer 3,8 miljoen mensen naar de fysiotherapeut in Nederland, wat neerkomt op ongeveer 22% van de totale bevolking. Het behouden van een goede gezondheid en het tijdig aanpakken van beginnende klachten is essentieel om hoge kosten in geval van nood te voorkomen. Het vergelijken van aanvullende fysioverzekeringen is daarom aan te raden om te bepalen welke verzekering het beste aansluit bij jouw behoeften. Dit kan eenvoudig via onze website, waar we de fysiotherapie verzekeringen vergelijken.

Rate this post