Recordstijging van de zorgpremie in 2024

vrouw met stress om stijgende prijzen

DSW heeft, traditiegetrouw, als eerste zorgverzekeraar de zorgpremies bekendgemaakt voor 2024. In 2024 zal de premie voor de basisverzekering bij DSW met €11,50 per maand stijgen. In totaal zal de zorgpremie voor de basisverzekering dan €149 gaan kosten. Het is de grootste stijging van de zorgpremie sinds 2006. Dit jaar kan DSW de premiestijging niet meer beperken door gebruik te maken van reserves, wat voorheen wel mogelijk was. Het premiebedrag voor aanvullende verzekeringen bij DSW is nog niet bekendgemaakt.

De vastgestelde premiestijging en een eerste indicatie

Tijdens Prinsjesdag heeft de overheid een premiestijging van €12 per maand voorspeld voor de zorgpremie in 2024, wat tijdelijke cijfers zijn. Alle zorgverzekeraars moeten uiterlijk 12 november hun premies voor 2024 bekendmaken. Vaak is de premiestijging bij DSW een goede indicatie geweest voor wat de andere verzekeraars doen. Ook zal de zorgtoeslag in 2024 dalen, aangezien de verhoging in 2023 een eenmalige maatregel was om koopkrachtverlies te compenseren. Hierdoor zal de premiestijging niet worden gecompenseerd door de zorgtoeslag.

Wat veroorzaakt de forse premiestijgingen?

De verplichte basisverzekering voor alle volwassenen in Nederland van 18 jaar en ouder stijgt dus circa €12 per maand in 2024. Voor de daadwerkelijke stijging van andere verzekeraars zullen we nog even geduldig moeten zijn. De stijging is het gevolg van de snel stijgende zorgkosten in Nederland, die moeten worden gedekt door de premies. Belangrijke factoren die bijdragen aan de stijgende zorgkosten zijn de toenemende lonen voor zorgmedewerkers, de vergrijzing in Nederland en het groeiende aantal Nederlanders met chronische klachten. Dit leidt tot extra vraag naar zorg en personeel. Daarnaast worden er steeds meer zorgvoorzieningen vereist, wat extra financiering nodig maakt en dus ook leidt tot hogere premies.

Bezorgdheid bij de zorgverzekeraars over de premiestijging

Bij DSW heeft deze premiestijging geleid tot bezorgdheid, omdat steeds meer verzekerden moeite hebben om zowel de premie als het eigen risico te betalen. DSW benadrukt ook dat zorgverzekeraars zich te veel richten op prijsconcurrentie en te weinig op de kwaliteit van de zorg. Ze pleiten voor meer samenwerking tussen zorgaanbieders en verzekeraars op lange termijn, met duidelijke en effectieve afspraken. DSW streeft ernaar om over te schakelen van het betalen van zorgverleners op basis van het aantal ingrepen naar werken met budgetten, om de belangen van de patiënt meer prioriteit te geven.

Wat zullen de andere zorgverzekeraars doen?

Aangezien DSW als eerste de premie voor 2024 heeft bekendgemaakt, biedt dit vaak een indicatie van wat we kunnen verwachten van andere zorgverzekeraars, zoals Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis, die hun premies meestal vanaf begin november aankondigen. In 2023 steeg de gemiddelde zorgpremie met €10 per maand naar €138,45 per maand voor de basisverzekering. Als je bij een andere verzekeraar dan DSW bent verzekerd, moet je nog even wachten op de bekendmaking van je nieuwe premie voor 2024, die vanaf 12 november beschikbaar zal zijn voor vergelijking met andere aanbieders.

Het vooruitzicht voor de fysiotherapie verzekeringen

Vorig jaar zagen we bij de aanvullende verzekeringen een stijging van ongeveer 2 tot 3 procent. Ook zagen we dat er een forse daling was in het aantal aanvullende verzekeringen dat werd afgesloten. Minder dan 60% van de mensen sloot in 2023 een aanvullende verzekering af. Ook dit jaar kunnen we mogelijk een stijging verwachten in de prijs voor een aanvullende fysiotherapie verzekering. Het is daarom verstandig om objectief de premies en vergoedingen met elkaar te vergelijken. Via onze site kan je de verschillende fysiotherapie verzekeringen vergelijken. Zo weet je precies wat voor jou de beste keuze is en welke premie je daarvoor betaalt.

Rate this post