Nederlandse huishoudens passen hun zorguitgaven aan

Door de de grote stijgende stijgende kosten in levensonderhouden proberen steeds meer mensen te besparen. Zo proberen mensen ook op hun zorgverzekering te besparen, wat nadelige gevolgen kan hebben voor hun welzijn. In november 2022 werd een onderzoek uitgevoerd onder 660 leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg om te begrijpen hoe mensen reageren op de alsmaar stijgende zorgkosten. Dit onderzoek benadrukt niet alleen de financiële druk waarmee velen worden geconfronteerd, maar ook de cruciale rol van een betaalbare zorgverzekering in het behoud van de gezondheid.

Bezuinigen om financieel overeind te blijven

Het onderzoek onthulde dat bijna acht op de tien respondenten (79%) zich genoodzaakt voelden om te bezuinigen op verschillende uitgavenposten. De meest genoemde bezuinigingen betroffen energiekosten (55%), restaurant- of cafébezoeken (48%), en boodschappen (46%). Echter, één op de tien respondenten (8%) meldde bezuinigingen op zorguitgaven, wat inhield dat zij medische zorg uitstelden en minder frequent een tandarts, fysiotherapeut of huisarts raadpleegden. Hoewel zorgkosten niet altijd als eerste keuze voor bezuinigingen worden beschouwd, kunnen deze ingrepen ernstige gevolgen hebben voor iemands gezondheid op de lange termijn.

Fysiotherapie weer terug in de basisverzekering

Minister Kuipers streeft ernaar om fysiotherapie vanaf 2025 weer op te nemen in de basisverzekering, wat een positieve ontwikkeling zou kunnen zijn voor de toegankelijkheid van deze zorg. Desondanks brengt dit ook premieverhogingen met zich mee, wat niet voor iedereen gunstig is. Het is belangrijk op te merken dat het eigen risico in sommige gevallen al een drempel vormt voor mensen om fysiotherapie te overwegen. Wil je meer weten over deze ontwikkeling ga dan naar Fysiotherapie terug in basisverzekering

De rol van fysiotherapie in jouw gezondheid

Fysiotherapie is een gebied van de gezondheidszorg dat vaak over het hoofd wordt gezien totdat het echt nodig is. Het kan echter van vitaal belang zijn voor het herstel van blessures, het verlichten van pijn en het behouden van een actieve levensstijl. Een zorgverzekering met een goede fysiotherapieverzekering kan je daarom helpen besparen op onverwachte hoge kosten. Wil jij kosten besparen op je fysiotherapie verzekering dan kun je nu naar onze fysiotherapieverzekering vergelijking website gaan zodat jij in 2024 maximaal kan besparen!

Het onderzoek

Dit onderzoek werd uitgevoerd via een online enquête die in november 2022 werd verzonden naar 1.500 leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. De steekproef werd zorgvuldig geselecteerd om representatief te zijn voor de gehele bevolking van 18 jaar en ouder, zowel qua leeftijd als geslacht. Uiteindelijk namen 660 respondenten deel aan de enquête, wat een responspercentage van 44% opleverde.

Rate this post